Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O edukacijskom paketu ili nastavničkom modulu

Što je edukacijski paket?

Edukacijski paket ili nastavnički modul je skup kolegija za studentice i studente Muzičke akademije koji im omogućuje da za vrijeme studija steknu kompetencije potrebne za rad u osnovnim i srednjim školama. Kompetencije se odnose na rad u nastavi glazbene kulture u osnovnoj općeobrazovnoj, u nastavi glazbene umjetnosti u srednjoj školi gimnazijskog usmjerenja, kao i srednjoj strukovnoj školi (smjerovi web dizajneri i medijski tehničari) te u osnovnoj glazbenoj školi za predmete solfeggio, harmonika, pjevanje i klavir te srednjoj glazbenoj školi za rad u nastavi harmonike, pjevanja i klavira. Obuhvaća 60 ECTS-a i definiran je u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105, NN 87/08). Koji će kolegiji biti obuhvaćeni paketom i njihov broj ECTS-a ostavljeni su na izbor svakom sveučilištu.

Čemu služi edukacijski paket?

Kolegiji edukacijskog paketa usmjereni su stjecanju temeljnih kompetencija budućih učitelja/učiteljica, nastavnika/nastavnica u područjima znanja (o poučavanju i učenju, ocjenjivanju i praćenju, razvoju i različitosti učenika), vještina (planiranja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, poučavanja, procjenjivanja, praćenja i davanja povratnih informacija, uspostavljanje poticajnog okruženja za učenje, poticanja timskog rada i suradnje) i uloge učitelja/učiteljica i nastavnika/nastavnica (u vezi odnosa s učenicima, roditeljima, kolegama, regulativama, vlastitog napredovanja).

Predstavlja li 60 ECTS-a Edukacijskog paketa dodatno opterećenje tijekom studija?

Ne. Za studentice i studente svih odsjeka, on postaje sastavni dio studija i ubraja se u ukupni zbroj od 300 ECTS-a na razini cjelokupnog studija (preddiplomski studij, 240 ECTS-a i diplomski studij, 60 ECTS-a).

Kada se tijekom studija upisuju kolegiji iz edukacijskog paketa/nastavničkog modula?

Na Muzičkoj akademiji edukacijski paket/nastavnički modul može se ostvariti kroz svih deset semestara, odnosno kroz preddiplomski i diplomski studij. Paket je priređen na način da redoslijed obveznih i izbornih kolegija najbolje odgovara onima koji s paketom počnu na 1. godini preddiplomskog studija. Ako studenti/studentice upišu kolegije iz edukacijskog paketa na višim godinama, vjerojatno će imati koliziju u pohađanju nastave s drugim kolegijima struke.

Što se događa ako se ne uspije prikupiti svih 60 ECTS-a iz edukacijskog paketa tijekom studija?

Ako student/studentica prikupi svih 300 ECTS-a potrebnih za završetak preddiplomskog i diplomskog studija, bez obzira na to koliko ima ECTS-a iz edukacijskog paketa, može dobiti diplomu svoje struke/svojih struka, no ne i potvrdu o stečenim pedagoškim kompetencijama. Ako ne prikupi 60 ECTS-a iz nastavničkog modula, ima priliku dopuniti ga kroz Program stjecanja pedagoških kompetencija koji se također realizira na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli pri Centru za kompetencije u obrazovanju.