NASTAVNICI:
Muzička akademija u Puli

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  dr. art. Bashkim Shehu, red. prof. art.

    Email    

  Redoviti profesor

  red. prof. art. dr. art. Massimo Brajković

    Email    

  Izvanredni profesor

  izv. prof. art. mr. art. Mirjana Grakalić

       

  Izvanredni profesor

  izv. prof. mr. art. Franko Božac

    Email    

  izv. prof. dr. art. Laura Čuperjani

    Email   Kabinet br. 13  

  izv. prof. dr. sc. Lada Duraković

    Email    

  izv. prof. dr. art. Dražen Košmerl

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin

    Email   kabinet 6  

  Docent

  doc. art. Domeniko Briški

    Email    

  doc. art. mr. art. Sofija Cingula

    Email   Kabinet 13   +385915669403

  doc. art. dr. art. Charlene Farrugia Bozac

    Email    

  doc. art. dr. art. Marija Kuhar Šoša

    Email    

  doc. art. dr. art. Denis Modrušan

    Email    

  Umjetnički savjetnik

  mr. art. Elda Krajcar Percan

    Email     052 823 847

  Branko Okmaca, prof.

       

  Viši predavač

  Vesna Ivanović Ocvirk, v. pred.

       

  Poslijedoktorand

  dr. art. Vladimir Gorup

    Email    

  dr. art. Ivan Šverko

       

  dr. art. Sandro Vešligaj

    Email