Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija

Naziv zanimanja (profil): magistar/magistra glazbene pedagogije – mag. mus. (područje   umjetnost, polje glazbena umjetnost, grana glazbena pedagogija)

Razina kvalifikacije: 7

Obujam kvalifikacije: 60 ECTS

Uvjet: kvalifikacija na 6. razini uz razredbeni postupak

Opći ishodi drugostupnika/drugostupnice glazbene pedagogije ogledaju se u kompetencijama (znanjima, vještinama i sposobnostima) koje se odnose na pedagoški rad s djecom i mladeži. S obzirom na metodičku osposobljenost mogu samostalno voditi nastavu glazbene kulture i glazbene umjetnosti u osnovnim i srednjim školama te solfeggia u osnovnim glazbenim školama, voditi različite vrste vokalnih skupina i instrumentalnih sastava, odnosno zborova na amaterskoj razini. Osposobljeni su za aranžere glazbe, također za uredničke poslove u glazbenim programima različitih medija.

Specifični ishodi koji slijede razdijeljeni su na one koji su u okviru stručnih i glazbeno-teorijskih kolegija. Ishodi izbornih kolegija uglavnom dopunjuju i prate ishode obveznih kolegija. Dodatne kompetencije za rad u nastavi stječu se odabirom i polaganjem kolegija Edukacijskoga paketa.

Drugostpnik/drugostupnica glazbene pedagogije biti će osposobljen/osposobljena za: 

  • praktičan rad u osnovnoj školi, osnovnoj glazbenoj školi i gimnaziji 
  • analiziranje, opisivanje, demonstraciju i realizaciju sadržaja u nastavi glazbene kulture, solfeggia i u nastavi glazbene umjetnosti 
  • daljnje samostalno glazbeno pedagoško istraživanje
  • vođenje školskih, amaterskih i sličnih ansambala 
  • suradnju s različitim obrazovnim i kulturnim institucijama
  • pomoćne poslove u područjima obrazovanja i kulture uopće
  • nastavak studiranja na postdiplomski studij.