Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Vijeće Muzičke akademije u Puli

Vijeće čine svi nastavnici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima te predstavnici nastavnih i suradničkih zvanja i studenata. U sastavu Vijeća mogu biti najviše tri nastavnika u nastavnom zvanju, najviše tri nastavnika u suradničkom zvanju i po jedan predstavnik studenata svakog Odsjeka.

 


Dokumenti Vijeća