Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Međunarodna suradnja

Muzička akademija u Puli uspješno razvija međunarodna partnerstva sa srodnim institucijama u području obrazovanja, mobilnosti, koncertne djelatnosti i istraživanja, s ciljem poticanja mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Muzička akademija je aktivna članica međunarodne asocijacije The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC)

Povezivanje i aktivna međunarodna suradnja Muzičke akademije s akademijama, fakultetima, sveučilištima diljem Europe omogućavaju nove perspektive, poglede i smjerove u osuvremenjivanju glazbeno-pedagoške i umjetničke prakse, što neposredno utječe na umjetničku i znanstvenu djelatnost studenata i nastavnika. Ostvareni susreti, projekti, koncerti, tribine, forumi, simpoziji rezultat su velikog zalaganja djelatnika i studenata Akademije u umjetničkom i znanstvenom kontekstu, koji su prepoznati na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Međunarodni ured: international.ma@unipu.hr

Muzička akademija u Puli ima potpisanu aktivnu suradnju sa sljedećim institucijama:

Putem programa za cjeloživotno obrazovanje Erasmus i Erasmus+, potpisani su ugovori sa sljedećim državama i visokoškolskim ustanovama:

 • Italija - Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Trieste
 • Italija - Conservatorio Statalr di Musica "C. Pollini", Padova
 • Češka - Masaryk University, Faculty of Education, Department of Music, Brno
 • Litva - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius
 • Litva - Klaipeda University, Faculty of Arts
 • Mađarska - Szegedi Tudományegyetem, University of Szeged, Faculty of Music
 • Poljska - Akademia Muzyczna w  Gdańsku
 • Poljska - Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
 • Poljska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Faculty of Music Art, Bydgosz
 • Slovačka - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Slovenija - Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo
 • Slovenija - Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • Austrija - Joseph Haydn Konservatorium Burgenland
 • Austrija - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Opširnije o Erasmus programima Akademije:

Višegodišnja suradnja sa svjetski priznatim pedagozima i solistima rezultirala je i sklapanjem ugovora s prof. art.  Elsbeth Moser (Hannover, Njemačka), prof. art.  Friedrichom Lipsom (Moskva, Rusija) te s prof. dr. art. Mikom Väyrynenom (Helsinki, Finska).