Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje

Pula, 18.-20. travnja 2013.

Ideja simpozija bila je osuvremeniti glazbenopedagoške koncepte utemeljene na znanstvenim istraživanjima, projektima, praktičnim (provjerenim) modelima i novim strategijama poučavanja i rada. Njegovi su osnovni postulati, i u ovom, trećem izdanju bili dijalog, iskazivanje mišljenja i stavova stručnjaka u već poznatom i definiranom okviru, ali i izvan njega, na inovativan i kreativan način, no uvijek za dobrobit i napredak glazbe/glazbene kulture/umjetnosti.

Na Trećem međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga sudjelovali su znanstvenici i praktičari iz Italije, Austrije, Njemačke, Poljske, Litve, Turske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. 

Tema simpozija realizirana je u pet cjelina, a shodno tomu je koncipiran i zbornik radovaGlazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3: Prožimanje glazbe s drugim disciplinama i područjima; Interdisciplinarni pristup glazbi u sustavu predškolskog i primarnog obrazovanja; Interdisciplinarnost u sustavu sekundarnog obrazovanja i izvanškolskih aktivnosti; Interdisciplinarni programi i sadržaji u glazbenoj školi; Glazboterapija i djeca s posebnim potrebama. Najviše radova posvećeno je mogućnostima interdisciplinarnosti u sustavu primarnog obrazovanja, zatim stručnog glazbenog obrazovanja, prožimanju glazbe s drugim disciplinama i područjima, načinima interdisciplinarnog povezivanja sadržaja u sekundarnom obrazovanju te terapijskim učincima glazbe na djecu s posebnim potrebama.