Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Treći međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje

Pula, 18. – 20. travnja 2013.

Okupljanje renomiranih stručnjaka iz zemlje i inozemstva, sve veći broj prijavljenih sudionika, kako aktivnih, tako i pasivnih, sve više različitih lokacija s kojih izlagači dolaze, širenje popisa na nove europske države – samo su neki od dokaza da se Simpozij razvija u pravome smjeru. Koncerti, predstavljanja knjiga, intenzivno druženje i ugodno, dobronamjerno i poticajno okružje koje ono simbolizira poziv su koji se ne propušta. Držeći se već utvrđenih postulata, okosnica su i ovoga, trećeg izdanja Simpozija dijalog, iskazivanje mišljenja i stavova stručnjaka u već poznatome i definiranom okviru, ali i izvan njega, na inovativan i kreativan način, no uvijek za dobrobit i napredak glazbe / glazbene kulture / umjetnosti. Zaključak se Simpozija nameće sam od sebe: glazbu valja prožimati s drugim disciplinama i područjima na svim odgojno-obrazovnim razinama, vodeći računa o sličnostima i različitostima, otvorenosti i zatvorenosti, pravoj i prividnoj korelaciji, formalnoj i neformalnoj komparaciji.

Ideja simpozija bila je osuvremeniti glazbenopedagoške koncepte utemeljene na znanstvenim istraživanjima, projektima, praktičnim (provjerenim) modelima i novim strategijama poučavanja i rada. Njegovi su osnovni postulati, i u ovom, trećem izdanju bili dijalog, iskazivanje mišljenja i stavova stručnjaka u već poznatom i definiranom okviru, ali i izvan njega, na inovativan i kreativan način, no uvijek za dobrobit i napredak glazbe/glazbene kulture/umjetnosti.

Na Trećem međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga sudjelovali su znanstvenici i praktičari iz Italije, Austrije, Njemačke, Poljske, Litve, Turske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.

Tema simpozija realizirana je u pet cjelina, a shodno tomu je koncipiran i zbornik radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 3: Prožimanje glazbe s drugim disciplinama i područjima; Interdisciplinarni pristup glazbi u sustavu predškolskog i primarnog obrazovanja; Interdisciplinarnost u sustavu sekundarnog obrazovanja i izvanškolskih aktivnosti; Interdisciplinarni programi i sadržaji u glazbenoj školi; Glazboterapija i djeca s posebnim potrebama.

Najviše radova posvećeno je mogućnostima interdisciplinarnosti u sustavu primarnog obrazovanja (16), zatim stručnog glazbenog obrazovanja (9), prožimanju glazbe s drugim disciplinama i područjima (7), načinima interdisciplinarnog povezivanja sadržaja u sekundarnom obrazovanju (6) te terapijskim učincima glazbe na djecu s posebnim potrebama (4). Činjenica jest da je interdisciplinarnost, ne samo suvremena, već i važna sastavnica današnjega obrazovnog sustava u vertikali, koja nudi brojne načine prožimanja srodnih I nesrodnih disciplina i područja. Sličnost i različitost, otvorenost i zatvorenost, prava i prividna korelacija, formalna i neformalna komparacija, glazbena i neglazbena mogućnost povezivanja sadržaja, obilježja su kojima autori propituju interdisciplinarne veze između glazbe i ostalih glazbenih i izvanglazbenih područja i disciplina.