Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Obrazovanje učitelja glazbe u svjetlu današnjih i budućih promjena u glazbenom obrazovanju 

Pula, 25.-26. rujna 2009.

Ideja o simpoziju nastala je spontano, u razgovorima s kolegama i kolegicama te zajedničkim promišljanjima o tome što je danas i što bi sutra trebala biti glazbena pedagogija. Međusobni kontakti i zalaganje znanstvenika koji se bave pojedinim aspektima glazbene nastave u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućili su otvaranje nove glazbeno-pedagoško stranice i uspostavu pulskog simpozija. Namjera simpozija bila je okupiti znanstvenike i praktičare iz Hrvatske i inozemstva kako bi razmijenili ideje, mišljenja i gledišta o glazbeno-pedagoškim temama, učili i usavršavali se u području glazbene pedagogije. Širenje kvalitetnih istraživačkih i inovativnih ideja potpomognuto je i tiskanjem zbornika radova koji će doprinijeti razvoju glazbene pedagogije kao relevantne znanstvene discipline. 

Na prvom simpoziju sudjelovali su izlagači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, kolege/kolegice znanstvenici i praktičari koji su poduprli našu ideju i postali neizostavni dio događanja, ali i druženja te kreiranja budućnosti Simpozija. 

Uz temu simpozija raspravljala su se pitanja iz četiriju područja: 

  • Bolonjski proces i obrazovanje učitelja glazbe
  • (Hrvatski) nacionalni obrazovni standard i obrazovanje učitelja glazbe
  • Nacionalni kurikulum i obrazovanje učitelja glazbe
  • Sadašnje i buduće promjene u glazbeno-nastavnoj praksi. 

Referati su objavljeni u Zborniku radova Glazbena pedagogija u svjetlu današnjih i sutrašnjih promjena 1. Radovi u zborniku su prilog teorijskom razmatranju glazbenih odgojno-obrazovnih pitanja, prikaz istraživanja glazbene odgojno-obrazovne prakse i doprinos razmatranju glazbene pedagogije. Zbornik radova predstavlja prvu monografiju znanstvenoga karaktera na Muzičkoj akademiji u Puli.