Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prvi međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Obrazovanje učitelja glazbe u svjetlu današnjih i budućih promjena u glazbenom obrazovanju

Pula, 25. – 26. rujna 2009.

Promišljanja o tome što je danas i što bi sutra trebala biti glazbena pedagogija dovela su nekolicinu entuzijasta do organizacije Prvoga međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga. Uz kolege i kolegice iz Hrvatske, Slovenije te Bosne i Hercegovine započelo je znanstveno putovanje. Uvaženi znanstvenici i učitelji svojim su sudjelovanjem doprinijeli uspješnosti već prvoga Simpozija, dok je za pojedince on predstavljao osobnu afirmaciju i pronalaženje svojega mjesta u znanstvenome okružju.

Ono što želimo i čemu se nadamo jest da će se naši susreti nastaviti i postati važna osnova stručnoga i permanentnog obrazovanja, mjesto na kojemu će zajednički interesi pridonijeti boljitku struke!

Ideja o simpoziju nastala je spontano, u razgovorima s kolegama i kolegicama te zajedničkim promišljanjima o tome što je danas i što bi sutra trebala biti glazbena pedagogija. Međusobni kontakti i zalaganje znanstvenika koji se bave pojedinim aspektima glazbene nastave u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućili su otvaranje nove glazbeno-pedagoško stranice i uspostavu pulskog simpozija. Namjera simpozija bila je okupiti znanstvenike i praktičare iz Hrvatske i inozemstva kako bi razmijenili ideje, mišljenja i gledišta o glazbeno-pedagoškim temama, učili i usavršavali se u području glazbene pedagogije. Širenje kvalitetnih istraživačkih i inovativnih ideja potpomognuto je i tiskanjem zbornika radova koji će doprinijeti razvoju glazbene pedagogije kao relevantne znanstvene discipline.

Na prvom simpoziju sudjelovali su izlagači iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, kolege/kolegice znanstvenici i praktičari koji su poduprli našu ideju i postali neizostavni dio događanja, ali i druženja te kreiranja budućnosti Simpozija.

Uz temu simpozija raspravljala su se pitanja iz četiriju područja:

  • Bolonjski proces i obrazovanje učitelja glazbe
  • (Hrvatski) nacionalni obrazovni standard i obrazovanje učitelja glazbe
  • Nacionalni kurikulum i obrazovanje učitelja glazbe
  • Sadašnje i buduće promjene u glazbeno-nastavnoj praksi.

Referati su objavljeni u Zborniku radova Glazbena pedagogija u svjetlu današnjih i sutrašnjih promjena 1. Zbornik radova predstavlja prvu monografiju znanstvenoga karaktera na Muzičkoj akademiji u Puli.

Radovi u zborniku su prilog teorijskom razmatranju glazbenih odgojno-obrazovnih pitanja i doprinos podizanju društvene svijesti o značenju glazbenog obrazovanja i njegovoj vrijednosti u hrvatskom društvu. Uz uvodni referat na osnovnu temu simpozija raspon tema obrađenih u 14 radova dotiče područja glazbenog obrazovanja odgojitelja, uloge učitelja u suvremenoj školi, HNOS-a i permanentnog obrazovanja učitelja glazbe, nacionalnog kurikuluma i obrazovanja učitelja, razvoja nastave glazbe u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća, glazbene edukacije kao važnog čimbenika u sustavu vrijednosti djeteta, značaja glazbenog obrazovanja u inkluzivnom odgojno-obrazovnom procesu, dotiče iskustva Bolonjskog procesa, pitanja harmonije i solo pjevanja u obrazovanju glazbenih pedagoga, glazbe kao poticaja u radu s učenicima s posebnim potrebama te univerzalnoj filozofiji glazbenog obrazovanja. Uza znanstvene i stručne radove, dodatak zborniku čini i opis (nove) tehnike poučavanja solfeggia i sažetak dviju radionica.