Opcije pristupačnosti Pristupačnost

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  mr. art. Lidija Horvat-Dunjko, red. prof. art.

     

  mr. art. Đuro Tikvica, red. prof. art.

     

  mr. art. Jakša Zlatar, red. prof. art.

     

  Redoviti profesor

  red. prof. art. mr. sc. Ozren Prohić

     

  Izvanredni profesor

  izv. prof. art. mr. art. Zdenko Osip

     

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Mirna Marić

  mirna.maric@unipu.hr    

  izv. prof. Almira Osmanović

     

  Docent

  doc. dr. sc. Dijana Drandić

  dijana.drandic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Valnea Žauhar

  valnea.zauhar@unipu.hr    

  Viši predavač

  mr. art. Eduard Kancelar, v. pred.

  eduard.kancelar@unipu.hr    

  Branko Škara, v. pred.

  branko.skara@unipu.hr    

  Umjetnički suradnik

  Chiara Jurić, umj. sur.