ELDA KRAJCAR PERCAN:
O djelatniku

mr. art. Elda Krajcar Percan

Zvanje: umjetnički savjetnik

Funkcija: mr.art.umjetnički savjetnik - kolegij klavir na Odsjeku Glazbene pedagogije

Telefon:
052 823 847

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski