KLAVIR C1:
Klavir C1
Klavir C1
Šifra: 200861
ECTS: 1.0
Nositelji:
Izvođači: Mariza Burić , pred. - Vježbe u praktikumu
Danijela Horvat , pred. - Vježbe u praktikumu
Vesna Ivanović Ocvirk , v. pred. - Vježbe u praktikumu
Melita Lasek Satterwhite , pred. - Vježbe u praktikumu

mr. art. Elda Krajcar Percan - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 10
Vježbe u praktikumu 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Solo pjevanje
Termini konzultacija: