Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Četvrti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena

Tema: Sinteza tradicionalnog i suvremenog u glazbenom odgoju i obrazovanju 21. stoljeća

Pula, 15. – 17. svibnja 2015.

Oslanjajući se na čvrste temelje prethodnih triju simpozija, uz tim stručnjaka, obilje entuzijazma i interes onih kojima je srce uz glazbu, Simpozij nastavlja svoj razvoj, ovaj put objedinjujući širu glazbenu kulturu i uže specijalizirano glazbeno obrazovanje te premještajući se iz Pule u Split. Propitujući glazbenu kulturu, kurikule, instrumentalnu pedagogiju, glazbeno obrazovanje, etnomuzikologiju i povijest glazbenoga obrazovanja, zaključak je Simpozija da se sustav glazbenoga obrazovanja treba trajno promišljati, usklađivati, mijenjati, osuvremeniti. Uz nove znanstvene spoznaje na tragu sinteze tradicionalnoga i suvremenoga te stalan napor pri dokazivanju da su glazbeni odgoj i obrazovanje prijeko potrebni, naglašava se i važnost učitelja, nastavnika i profesora kao promicatelja ne samo obrazovnih, već i odgojnih vrijednosti.

Želeći staviti podjednak naglasak na "širu" glazbenu kulturu i na "uže", specijalizirano glazbeno obrazovanje, simpozij je proširio područje svojega djelovanja. Na Četvrtom međunarodnom simpoziju glazbenih pedagoga sudjelovali su znanstvenici i praktičari iz Poljske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.

Predavanja na simpoziju te zbornik radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 4 obuhvatili su teme u šest područja: Glazbena kultura, s temama iz općeg obrazovanja; Kurikuli, s propitivanjem planova i programa glazbene nastave; Psihologija i instrumentalna pedagogija; Glazbeno obrazovanje, s propitivanjem teorijskih glazbenih disciplina; Etnomuzikologija i Povijest, s pozornošću usmjerenom na različite aspekte glazbenog obrazovanja.

Četvrti simpozij održao se u Splitu, čime je započela suradnja između Muzičke akademije u Puli i Umjetničke akademije u Splitu.