Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odsjek studija Klasične harmonike

Kontakti

Adresa: Ulica Rovinjska 14, 52100 Pula, Hrvatska

Telefon: +385(52) 377 503
Fax: +385 (52) 377 503

E-mail: ured.glazba(at)unipu.hr

Predstojnik Odsjeka

Studijski programi

O odsjeku

Harmonika se, prema svome povijesnome nastanku, svrstava u red mlađih glazbenih instrumenata. Iako njezin nastanak datira iz prve polovice XIX. stoljeća, svoj intenzivan razvoj doživljava otvaranjem prvih katedri za studij harmonike, tridesetih godina XX. stoljeća u bivšem Sovjetskom savezu, a kasnije i u više europskih država, posebno Njemačkoj. U isto vrijeme, u Hrvatskoj se, zahvaljujući prije svega velikom entuzijazmu i neumornom radu pedagoga, dirigenta i aranžera Stanka Mihovilića, Pula promovira kao jedno od najznačajnijih središta za razvoj harmonike i njenu popularizaciju. Stoga je razumljivo da je inicijativa i želja za unaprjeđenjem nastavnog procesa i kvalitetnijim obrazovanjem glazbenika harmonikaša potekla iz Pule, što je i rezultiralo otvaranjem studija harmonike na tadašnjem Pedagoškom fakultetu 1993. godine. Osim toga, činjenica da je do tada veći broj harmonikaša iz Hrvatske završilo studij harmonike u inozemstvu (Rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Njemačka, Austrija) pokazala je potrebu za osnivanjem studija klasične harmonike u Hrvatskoj kako bi se zaokružio obrazovni proces od glazbene škole do muzičke akademije. Osnivanje studija harmonike na Pedagoškom fakultetu u Puli bio je stoga logičan proces koji ne bi bio moguć bez tada već postojećeg Studija glazbene pedagogije (osnovanog 1979.), koji je posjedovao potrebnu bazu teoretsko-pedagoških predmeta i stručnog nastavno-pedagoškog kadra.

Od samog osnutka studija harmonike, pa sve do 1997. dolaskom s jedne od vodećih akademija, moskovske Muzičke akademije „Gnjesin“ doc. mr. art. Vitalij A. Muntjan predaje kolegije: Harmonika, Metodika harmonike i Komorna glazba. Već godine 1997. Odsjeku se pridružuje izv. prof. art. Slavko Magdić iz Maribora, također diplomirani student Muzičke akademije „Gnjesin“ te preuzima kolegije: Harmonika i Metodika harmonike. Iste godine, a po završetku studija harmonike i simfonijskog dirigiranja na kijevskoj Nacionalnoj muzičkoj akademiji Čajkovski, Odsjeku se priključuje doc. art. Denis Modrušan koji uz kolegij Harmonika predaje kolegije Dirigiranje i Harmonikaški orkestar. Interes za studij harmonike u Puli je sve veći, dolazi sve više studenata iz svih krajeva Hrvatske, a i susjedne Slovenije te dolazi do potrebe angažiranja dodatnog nastavnog kadra. Godine 2000. na Odsjek dolazi dvoje novih djelatnika: doc. mr. art. Franko Božac, prvi diplomirani student harmonike u Puli, a po završetku poslijediplomskog studija na Muzičkoj akademiji „I.Mirković“ u Lovranu, te kasnije i poslijediplomskog studija na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, te doc. art. Dražen Košmerl, diplomant na kijevskoj Nacionalnoj muzičkoj akademiji „Čajkovski“ u Kijevu, gdje je završio i poslijediplomski studij klasične harmonike. Zbog povećanih potreba nastavnog procesa, u razdoblju od 2001. do 2004., u zvanju asistenta, Radmila Bikić Magdić također diplomirana studentica na Nacionalnoj muzičkoj akademiji „Čajkovski“ u Kijevu, na Odsjeku predaje kolegij Komorna glazba. Nakon deset godina uspješnog djelovanja, promoviravši niz mladih koncertnih izvođača i nastavnika harmonike pokazala se potreba za ponovnim širenjem nastavnog osoblja na Odsjeku. Završetkom studija klasične harmonike u Puli te poslijediplomskog studija na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, na Odsjeku od 2003. godine počinje raditi izv. prof. art. Borut Zagoranski. Danas, četvero nositelja glavnog predmeta te dvoje asistenata, bivših studenata našega Odsjeka, Marija Vukoja Plavčak i Igor Krizman čine okosnicu Odsjeka klasične harmonike. 

S obzirom na to da je pulski studij jedini studij harmonike u Hrvatskoj, ovdje dolaze studirati učenici iz različitih gradova Hrvatske i iz susjednih zemalja − Pula, Poreč, Rijeka, Delnice, Karlovac, Bjelovar, Zagreb, Vukovar, Osijek, Vinkovci, Varaždin, Požega, Krapina, Slavonski Brod, Križevci, zatim Maribor, Slovenske Konjice, Ptuj, Murska Sobota, Lenart, Kotlje, samo su neki među njima. Od otvaranja studija do danas klasičnu harmoniku je uspješno diplomiralo preko četrdeset i pet studenata.

Uz praćenje napredovanja studenata kroz studij te praćenje njihovog umjetničkog razvoja, neizostavna je praksa da se studenti javno prezentiraju i svoje umjetničke dosege potvrde pred stručnim prosudbenim komisijama na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Rezultati postignuti na natjecanjima potvrda su pravilno odabranog smjera i postavljenih ciljeva. Godine 2008., povodom obilježavanja 15. godina osnivanja Odsjeka za klasičnu harmoniku napravljena je prva analiza i popis postignutih nagrada od osnutka Odsjeka. Danas bilježimo impozantnu brojku od preko 170 nagrada koje su u proteklih dvadeset godina naši studenti osvojili na domaćim i međunarodnim natjecanjima u kategorijama solista, komornih ansambala i orkestara. Redoviti su nastupi na županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima Hrvatske i Slovenije. Isto tako, brojni su visoko nagrađeni nastupi na važnim i prestižnim međunarodnim natjecanjima za harmoniku, među kojima valja izdvojiti: Međunarodne susrete harmonikaša u Puli, Svjetski trofej harmonike (Confédération Mondiale de l'Accordéon – CMA), Svjetski kup harmonike (Confédération Internationale des Accordéonistes - CIA), Međunarodno natjecanje „Citta di Castelfidardo“ (Castelfidardo – Italija), Međunarodno natjecanje „Fisa…armonie“ (Trst, Italija), Međunarodno natjecanje u Klingenthalu, Njemačka (Der Internationale Akkordeonwettbewerb Klingenthal), Natjecanje „Grand Prix“ u Rijeci i mnoga druga.

Već spomenuti broj diplomiranih studenata Odsjeka, koji su kao stručno osposobljeni nastavni kadar preuzeli radna mjesta u osnovnim i srednjim glazbenim školama diljem Hrvatske i šire, plod su ostvarenja dugoročno zacrtanih ciljeva Odsjeka. Napose, to je osposobljavanje visoko kvalificiranog nastavno-pedagoškog kadra, osposobljavanje koncertnih izvođača za ostvarivanje najviših umjetničkih dosega na harmonici kao klasičnom instrumentu, a naposljetku i poticanje skladatelja na stvaranje novih glazbenih djela za harmoniku. Posljednjih nekoliko godina intenzivira se odlazak diplomiranih studenata našeg Odsjeka na poslijediplomski studij u zemlje Europske unije (Velika Britanija, Njemačka, Finska), što samo potvrđuje kvalitetu i ispravan put koji je Odsjek prošao u proteklih dvadeset godina. Ujedno svi dosadašnji rezultati pokazuju nam smjer i viziju daljnjeg razvoja Odsjeka, a to je: priprema i osnivanje poslijediplomskog studija klasične harmonike, intenziviranje izdavačke djelatnosti, tješnje povezivanje s diplomiranim studentima, aktivnija suradnja s međunarodnim istovrsnim institucijama, bolje povezivanje Odsjeka kao nositelja umjetničko-znanstvenih glazbenih zbivanja s užom i širom društvenom zajednicom. Sve su to pretpostavke za stvaranje europskog profila studija, osiguravanje umjetničko i znanstveno-istraživačke izvrsnosti i konkurentnosti studija na široj regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.