Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga prvi je glazbenopedagoški simpozij u Republici Hrvatskoj. Utemeljen je 2009. godine na pulskome Odjelu za glazbu (današnjoj Muzičkoj akademiji u Puli) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na inicijativu dr. sc. Sabine Vidulin. Na Simpoziju se održavaju predavanja i prezentacije najnovijih stručnih i znanstvenih dostignuća iz glazbene pedagogije te glazbenoga odgoja i obrazovanja, kao i radionice, forumske grupe, interaktivne rasprave, koncerti, predstavljanja knjiga i izložbe. Zamišljen je kao mjesto razmjene glazbenih i pedagogijskih teorijskih spoznaja, prikaza rezultata istraživanja te ideja i iskustava iz pedagoške prakse. Simpozij okuplja glazbene pedagoge širega profila, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i prijedlozima nastoje unaprijediti glazbenopedagošku teoriju i praksu. 

Znanstveni je odbor sastavljen od uglednih stručnjaka iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Irske, Litve, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Srbije. Ugledu i pozicioniranju Simpozija na europskoj karti glazbene pedagogije doprinose i recenzenti, priznati znanstvenici iz već spomenutih, ali i drugih država (Bugarske, Cipra, Češke, Rumunjske), kao i partnerstva s međunarodnim udruženjima i organizacijama poput European Association for Music in Schools (EAS), Association Européenne des Conservatoires (AEC) i Regionalne mreže Psihologija i glazba (RNPaM).

Na sedam je simpozija sudjelovalo 305 izlagača iz Hrvatske i inozemstva: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Engleske, Francuske, Irske, Italije, Litve, Mađarske, Makedonije, Meksika, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Portugala, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Srbije. 

Uz pulsko utemeljenje i organizaciju Simpozija 2009., 2011., 2013., 2017. i 2021. godine, u procesu razvoja korisnim se pokazalo njegovo održavanje na novim lokacijama: u Splitu 2015. godine (Umjetnička akademija) te u Osijeku 2019. godine (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti).

Svaki je dosadašnji simpozij bio popraćen zbornikom radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena (Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes) pa je dosad objavljeno sedam zbornika indeksiranih u bazama RILM i EBSCO. U tim su zbornicima sa sedam simpozija objavljena 203 znanstvena i stručna rada koji su se pokazali korisnima i referentnima kako istraživačima koji se bave glazbenopedagoškim temama, tako i učiteljima/nastavnicima. Pored zbornika, šest je radova objavljeno i u časopisu Život i škola (vol. 64, br. 2). Izdavač Zbornika radova s prvoga, drugoga, trećega, petoga i sedmog simpozija bilo je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Muzička akademija u Puli), zbornik s četvrtoga simpozija izdala je Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, a zbornik sa šestoga simpozija objavljen je u izdanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 

Simpozij kontinuirano prati suvremene mijene u odgoju i obrazovanju u zemlji i svijetu, držeći korak s potrebama sektora i prilagođavajući se tržištu rada. Njegova je misija detektiranje i promocija novih trendova u glazbenome odgoju i obrazovanju, usmjeravanje na interdisciplinarno i multidisciplinarno promišljanje glazbe te upućivanje praktičara i znanstvenika na novitete u struci. Iz mnogobrojnih je postignutih rezultata vidljivo da je simpozij iznimno važna platforma i pokretač promjena u nastavi glazbe u zemlji i inozemstvu, kao i da je otvoren raznovrsnim potrebama sudionika. Postsimpozijske suradnje, veći broj novih zajedničkih projekata, istraživanja i radovi proizašlih iz plodonosnih simpozijskih rasprava i diskusija, uvođenje novih strategija i modela u školske kurikule, inoviranje nastavnoga procesa kao rezultat edukacije učitelja i nastavnika samo su neki od višestrukih pokazatelja važnosti i vrijednosti Simpozija. Sve to ukazuje na potrebu njegova kontinuiranja s ciljem daljnjega napretka i poboljšanja glazbenoga odgoja i obrazovanja na svim njegovim razinama i u svim njegovim oblicima.

Aktualni simpozij

Održani simpoziji