MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA:
Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga prvi je glazbeno-pedagoški simpozij u Republici Hrvatskoj. Utemeljen je 2009. godine na pulskom Odjelu za glazbu (današnja Muzička akademija u Puli) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na inicijativu dr. sc. Sabine Vidulin. Uključuje predavanja i prezentacije najnovijih stručnih i znanstvenih dostignuća iz glazbene pedagogije te odgoja i obrazovanja, radionice, forum-grupe, interaktivne rasprave, koncerte, predstavljanja knjiga i izložbe. Zamišljen je kao mjesto razmjene glazbenih i pedagogijskih teorijskih spoznaja, prikaza rezultata istraživanja te ideja i iskustava iz pedagoške prakse. Simpozij okuplja glazbene pedagoge, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima nastoje unaprijediti glazbeno-pedagošku teoriju i praksu. 

Znanstveni odbor čine ugledni stručnjaci iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Litve, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Srbije, a priznati znanstvenici recenzenti, iz navedenih, ali i drugih zemalja (Cipar, Češka, Njemačka), od kojih je veliki broj nacionalnih koordinatora u Europskoj udruzi za glazbu u školi – EAS (European Association for Music in School) – doprinose ugledu i pozicioniranju Simpozija na europskoj karti glazbene pedagogije.

Dosad je održano šest simpozija na kojima je svoje radove predstavilo ukupno 256 aktivnih sudionika, glazbenih pedagoga iz Hrvatske i inozemstva: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Engleske, Francuske, Italije, Litve, Mađarske, Makedonije, Meksika, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Portugala, Sjedinjenih Američkih Država, Slovenije i Srbije. Svaki je dosadašnji simpozij popraćen zbornikom radova Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena 1- 6 (Music Pedagogy in the Context of Present and Future Changes) koji se indeksira u bazama RILM i EBSCO. U zbornicima s pet simpozija objavljeno je 170 radova koji su se pokazali korisnima i referentnima kako istraživačima koji se bave glazbeno-pedagoškim temama, tako i učiteljima/nastavnicima.

Uz pulsko utemeljenje i organizaciju Simpozija 2009., 2011., 2013. i 2017. godine, u procesu njegova razvoja od velike je važnosti uključivanje novih simpozijskih destinacija – Splita (Umjetnička akademija u Splitu, 2015.) i Osijeka (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 2019.).

Aktualno

  • Za više informacija o sedmom simpoziju posjetite nas u rujnu 2020. godine

Održani simpoziji