LADA DURAKOVIĆ:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Lada Duraković

Zvanje: izvanredni profesor

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Vidulin-Orbanić, Sabina; Duraković Lada.
Metodički aspekti obrade muzikoloških sadržaja: mediji u nastavi glazbe .
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za glazbu, 2012 (sveučilišni udžbenik).

2. Duraković, Lada.
Ideologija i glazbeni život : Pula od 1945. do 1966. godine .
Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2011 (monografija).

3. Duraković, Lada.
Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926.- 1943. .
Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2003. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Budućnost glazbene nastave u kontekstu učeničkih potreba. Četvrti međunarodni forum studenata glazbene pedagogije / Duraković, Lada, Bedeković, Vinka (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017 (zbornik).

2. Sjećanja i zapisi. Kronika rada zbora KUD "Matko Brajša Rašan" iz Pule tijekom prvih 60 godina / Duraković, Lada, Grakalić, Mirjana (ur.).
Pula : Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 2017 (monografija).

3. Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike / Duraković Lada, Matošević Andrea (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Duraković, Lada.
Musica e discorso ideologico:i testi sulla musica durante la formazione del socialismo in Croazia // Music Criticism 1500-2000 / Roberto Illiano, Massimiliano Locanto (ur.).
Turnhout, Belgium : Brepols, 2019. Str. 123-139.

2. Duraković, Lada.
„Odgajati za muziku, odgajati pomoću muzike“. Glazbeni odgoj u osnovnim školama u ranome socijalizmu // Stvaranje socijalističkog čovjeka. hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma / Duda, Igor (ur.).
Zagreb-Pula : Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Str. 40-59.

3. Duraković, Lada.
L’operetta e la società socialista: l’esperienza del Teatro popolare di Pola (1949- 1957) // Musical Theatre in Europe 1830-1945 / Niccolai, Michela, Rowden, Clair (ur.).
Turnhout, Belgija : Brepols, 2017. Str. 403-425.

4. Duraković, Lada, Vidulin, Sabina.
Creativity and teaching: Film as a medium for music knowledge transfer // International Aspects of Music Education Volume 3 Music & Psychology / Konkol, Gabriela Karin, Kierzkowski, Michał (ur.).
Gdansk : The Publishing House of the Academy of Music in Gdansk., 2017. Str. 99-109.

5. Duraković, Lada.
Musica e propaganda politica: il ruolo e la retorica della stampa quotidiana nella vita musicale di Pola e dell'Istria nel periodo tra le due guerre mondiali (1926-1943) // Music and Propaganda in the Short Twentieth Century / Sala Massimiliano (ur.).
Turnhout, Belgija : Brepols, 2014. Str. 131-145.

6. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
Modeli implementacije medija u nastavi povijesti glazbe i glazbene umjetnosti // Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan, Dejan (ur.).
Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014. Str. 355-368.

7. Duraković, Lada.
Pulske godine Josipa Kaplana (1949-1959) // Josip Kaplan (1910. - 1996.)/Zbornik radova sa Znanstvenog skupa u povodu 100. obljetnice rođenja Josipa Kaplana / Grgurić, Diana ; Marić, Mirna (ur.).
Rijeka : Ustanova, 2012. Str. 29-49.

8. Duraković, Lada; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Media in teaching: pedagogical-musicological aspects // Glazbena nastava i nastavna tehnologija: mogućnosti i ograničenja/Music teaching and educational technology: opportunities and restrictions / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za glazbu, 2011. Str. 85-104.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Duraković, Lada; Vidulin, Sabina.
Music-publicist Discourse in Croatia from the Students’ Perspective : Usefulness and Credibility of Music-analytical Texts. // International review of the aesthetics and sociology of music. 48 (2017) , 2; 281-301 (članak, znanstveni).

2. Duraković, Lada.
Music as the Educational Mean in the Making of the "Socialist Man": Music Education in Primary Schools of Croatia (1945-1965). // History of Education & Childrens Literature. 11 (2016) , 2; 267-291 (članak, znanstveni).

3. Duraković, Lada.
Puljsko glasbeno življenje med drugo svetovno vojno. // Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije-Series Historia et Sociologia. 25 (2015) , 4; 937-948 (članak, znanstveni).

4. Duraković, Lada.
Tragovima pulske glazbene samosvojnosti – stvaratelji glazbenog identiteta grada u prvoj polovini 20.stoljeća: Antonio Illersberg I Mario Carlin. // Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series Historia et Sociologia. 23 (2013) , 2; 451-462 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Duraković, Lada.
Educate for music, educate by virtue of music”. Music education in primary schools in early socialism. // Südost-Forschungen. 76 (2018) , 2017; 24-42 (članak, znanstveni).

2. Duraković, Lada.
Music as a Means to Accomplish Ideological Tasks: Pula (Istria, Croatia) in the Formative Years of Yugoslav Socialism (1947–1955). // Studia musicologica. 58 (2018) , 3/4; 431-452 (članak, znanstveni).

3. Duraković, Lada; Đurđanović, Miomira; Vidulin, Sabina.
Music education in primary compulsory schools in Croatia and Serbia from 1945 to 1990, in the context of school curricula. // International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 6 (2018) , 1; 67-79 (članak, znanstveni).

4. Duraković, Lada.
From the Istrian Archives: the Legacy of Antonio Smareglia (1854 - 1929) and Slavko Zlatić (1910 - 1993). // Atti e memorie della societa istriana di archeologia e storia patria. 117 (2017) ; 199-215 (članak, znanstveni).

5. Duraković, Lada.
Tragovima pulske glazbene samosvojnosti – stvaratelji glazbenog identiteta Pule u prvoj polovini 20. stoljeća: Maria Polla-Puecher, Romeo Endrigo i Rudolf Župan. // Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik. 46 (2015) , 1; 59-75 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Puček, Antonija; Duraković, Lada.
Informacijsko komunikacijske tehnologije i nastava glazbe: mobilna i web aplikacija AMusEd. // Metodički obzori. 10 (2015) , 2; 49-61 (pregledni rad, znanstveni).

7. Duraković, Lada.
"Priti k ljudstvu" – "Glasba narodu" : soodvisnost glazbe in ideologije na primeru glasbenega življenja Pule od 1926. do 1952. leta. // Muzikološki zbornik. 49 (2013) , 1; 119-129 (članak, znanstveni).

8. Duraković, Lada; Štefec, Pamela.
Glazbeno školstvo u Hrvatskoj u doba socijalističkog realizma: prvih deset godina rada glazbenih škola u Vinkovcima i Puli. // Vjesnik Istarskog arhiva. 20 (2013) , 1; 253-269 (pregledni rad, znanstveni).

9. Vidulin, Sabina; Duraković, lada.
Korisnost uporabe multimedije pri prijenosu metodičkih i muzikoloških znanja. // Muzika. 17 (2013) , 1/2 (41/42); 80-94 (pregledni rad, znanstveni).

10. Duraković, Lada.
Ratne operne izvedbe u Puli 1916. I 1917. godine. // Arti Musices. 43 (2012) , 1; 45-64 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

11. Vidulin-Orbanić, Sabina; Duraković, Lada.
The influence of educational technology on the development of music students' competences. // Croatian journal of education. 13 (2/2011) (2011) ; 124-160 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

12. Duraković Lada.
Musica e ideologia: la vita musicale a Pola durante l'Amministrazione anglo-americana (1945-1947). // Quaderni, Centro di ricerche storiche - Rovigno. XVIII (2007) ; 159-184 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

13. Duraković, Lada.
Ususret narodu II:Prve poslijeratne operne sezone u pulskoj Areni (1949. – 1952.). // Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik. 38 (2007) , 2; 217-231 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

14. Duraković Lada.
Fašizam i glazba:fašistička potporna društva kao jedinstveni fenomen pulske glazbene prošlosti. // Časopis za suvremenu povijest. 35 (2003) , 1; 79-96 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

15. Duraković Lada.
Le stagioni operistiche all'Arena di Pola negli anni trenta del '900. // Quaderni Centro di ricerche storiche- Rovigno. XV (2003) ; 175-204 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

16. Duraković Lada.
Ususret narodu: Operne sezone u Areni za vrijeme fašističke diktature (1930. - 1940.). // Arti musices : hrvatski muzikoloski zbornik. 33 (2002) , 2; 159-183 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

17. Duraković Lada.
Ostavština Antonia Smareglie u Glazbenoj zbirci Sveučilišne knjižnice u Puli. // Arti Musices. 29 (1998) , 2; 285-296 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Duraković, Lada.
Примена на информатичко-комуникациската технологија на студиите по музичка педагогија: Музичка академија во Пула, примери на добра практика. // Ars Academica. 1 (2015) , 3; 10-25 (članak, stručni).

2. Duraković, Lada, Rubeša, Ivana.
Socijalistički realizam i medijski diskurs: Glazbena kronika u Riječkom listu 1948.- 1952.. // Rijeka. XVIII (2013) , 2; 89-99 (članak, stručni).

3. Duraković, Lada.
O pulskoj životnoj epizodi Franza Lehara. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. XXiX (2005) , 1; 133-135 (članak, stručni).

4. Duraković, Lada.
Toti dal Monte i Beniamino Gigli: dvije epizode iz glazbene prošlosti Pule. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. XXV (2003) , 3-4; 167-172 (članak, stručni).

5. Duraković, Lada.
Labinska vještica Natka Devčića. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. II (1997) , 2; 174-178 (članak, stručni).

6. Duraković, Lada.
Oživjela glazbena djelatnost u pulskoj kazališnoj kući. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. 1 (1996) , 1-2; 204-206 (prikaz, stručni).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
Modeli implementacije medija u nastavi povijesti glazbe i glazbene umjetnosti // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Duraković, Lada; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Student population and music articles: media, criteria and genre preferences // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 23-39 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Duraković, Lada.
FROM THE CROATIAN MUSIC ARCHIVES. SLAVKO ZLATIĆ (1910–1993): MUSICIAN, IDEOLOGIST, AGITATOR // “MUSIC IN SOCIETY” THE COLLECTION OF PAPERS / Bosnić Amra, Huskić Naida (ur.).
Sarajevo : Muzička akademija, 2018. 271-286 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Duraković, Lada.
KREIRANJE DIJALOGA: KORELACIJA ZNANSTVENO- ISTRAŽIVAČKOG RADA I UMJETNIČKOG IZRAŽAVANJA NA STUDIJU GLAZBENE PEDAGOGIJE // Budućnost glazbene nastave: Diskursi o pedagogiji u glazbenoj umjetnosti. / Vidulin, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. 471-485 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Duraković, Lada.
MUSIC AT ON THE THRESHOLD OF WORLD WAR I: PULA 1914 // The 9th International Symposium “Music in Society” / Hadžić, Fatima (ur.).
Sarajevo : University of Sarajevo, Academy of Music, 2017. 99-121 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Duraković Lada.
Glazbena nastava i ideologijske mijene: Hrvatska u formativnim godinama socijalizma (1945.-1960.) i razdoblju afirmacije političkoga pluralizma (1991.-2006.) // Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena – 4. / Balić, Vito ; Radica, Davorka (ur.).
Split : Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, 2016. 381-399 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Duraković, Lada.
GLAZBA U OSVIT VELIKOG RATA: PULA 1914 // Zbornik radova 9. međunarodni simpozij Muzika u društvu / Hadžić, Fatima (ur.).
Sarajevo : Muzička akademija, 2016. 87-109 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
MUSIC TEACHING FROM THE PERSPECTIVE OF UNIVERSITY STUDENTS: FOSTERING CREATIVITY AND UPGRADING MUSICAL COMPETENCES // Looking for the unexpected Creativity and innovation in music education / Rūta Girdrzijauskienė, Emilija Sakadolskienė (ur.).
Vilnius, Lithuania : Klaipėda university, 2016. 99-113 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Duraković, Lada.
Prvih 15 godina rada pulske Glazbene škole (1949.- 1964.) // 7. međunarodni muzikološki skup "Iz istarske glazbene riznice". Slavko Zlatić. 100. obljetnica rođenja / Gortan Carlin, Ivana Paula ; Marić, Mirna (ur.).
Novigrad, 2014 : Katedra Čakavskog sabora za glazbu, Novigrad, 2014. 119-133 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Duraković, Lada; Bolić, Maja.
Glazbeni identitet Istre i njegova promidžba: primjer (dobre) prakse, projekt "XIIxIi" // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin Orbanić Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 587-598 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Duraković, Lada; Vidulin-Orbanić, Sabina.
Student population and music articles: media, criteria and genre preferences // Interdisciplinarni pristup glazbi: istraživanje, praksa i obrazovanje / Vidulin-Orbanić, Sabina (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile, 2013. 23-39 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Duraković, Lada.
Music in the Austro-Hungarian Monarchy Period: Multinational Musical Identity of the Town of Pula in the Beginning of the 20th Century // 7th International Symposium “Music in Society” / Fatima Hadžić (ur.).
Sarajevo : Muzička akademija u Sarajevu, 2012. 94-108 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Duraković, Lada.
Glazba kao sredstvo ostvarivanja ideologijskih zadataka : pulsko kazalište od 1948. do 1958. god. // Ruralna i urbana glazba istarskog poluotoka : zbornik radova sa 6. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice" = Musica rurale e urbana della penisola istriana : raccolta degli atti del 6 convegno internazionale di musicologia "Dal patrimonio musicale istriano" / Gortan-Carlin, Ivana Paola (ur.).
Novigrad : Katedra čakavskog sabora za glazbu, 2010. 121-132 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Duraković, Lada.
Glazbena nastava i odgoj za socijalističko društvo: školski radio - radijske emisije u nastavi muzičkog odgoja (1953-1958) // Zbornik radova s 8. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice", Glazbe Jadrana- identitet, utjecaji, tradicije / Ivana Paula Gortan Carlin, Branko Radić (ur.).
Novigrad : Naklada Čakavskog sabora za glazbu, 2019. 7-27 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Duraković, Lada.
Prijatelji i podupiratelji: Prvih deset godina djelovanja zbora Matko Brajša Rašan // Dr. Juraj Dobrila (1812.-1882.) i stoljeće "Krasne zemlje"(1912.-2012.) / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Biskupija Porečka i Pulska, 2014. 257-266 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Duraković, Lada.
Neke značajke glazbenog života Pule u razdoblju anglo-američke vojne uprave (1945-1947) // / Ivana Paola Gortan-Carlin (ur.).
Pazin : Katedra čakavskog sabora za glazbu, 2008. 371-381 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Duraković, Lada.
Pulski orkestar - tradicija (ne)uspjelih pokušaja (1947.-1966.) // / Gortan-Carlin Ivana Paula (ur.).
Novigrad : Katedra čakavskog sabora za glazbu, 2007. 257-269 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Duraković Lada.
Glazbena škola "Gioacchino Rossini" // / Gortan-Carlin Ivana Paula (ur.).
Novigrad : Pučko otvoreno učilište Novigrad, 2004. 89-102 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Duraković Lada.
Istarska narodna baština: Stanje i perspektive sređivanja gradiva u Arhivu Hrvatskoga radija - Radio Pule // / Ceribašić Naila (ur.).
Roč : KUD, 2004. 215-220 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

7. Duraković Lada.
Društvo Smaregliana - Associazione Smaregliana, Pula, 1934. // Antonio Smareglia i njegovo doba ; Antonio Smareglia e la sua epoca ( Antonio Smareglia and His Time ) / Gortan Carlin Ivana Paola (ur.).
Novigrad : Polivalentni kulturni centar Istarske županije Grožnjan, 2000. 289-318 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Duraković Lada.
Slavko Zlatić - radijska promišljanja glazbe // / Gortan-Carlin Ivana Paula (ur.).
Novigrad : Pučko otvoreno učilište Novigrad, 1999. 181-200 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Duraković, Lada.
Pulsko kazalište- zaboravljena glazba // Kazalište kao akcija. 60 godina INK / Lužina, Jelena (ur.).
Pula : Istarsko narodno kazalište, 2009. 37-53 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Duraković, Lada.
Dallapiccolini koncerti u Puli i Pazinu // Zbornik radova s 4. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glazbene riznice". Luigi Dallapiccola- 100. obljetnica rođenja / Gortan Carlin, Ivana Paula (ur.).
Pazin : Pučko otvoreno učilište u Pazinu, 2008. 91-94 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vidulin, Sabina; Duraković, Lada.
A creative approach to music teaching from the perspective of university students // Looking for the unexpected: Creativity and innovation in music education.
65 (predavanje,sažetak).

2. Duraković, Lada.
L'operetta nella società socialista: l'esperienza del teatro nazionale di Pola (1949 - 1957) // .
(predavanje,sažetak).

3. Duraković, Lada.
Puljsko glasbeno življenje med drugo svetovno vojno (1939– 1945) // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Duraković, Lada.
Musica e propaganda politica: il ruolo e la retorica della stampa quotidiana nella vita musicale di Pola e dell'Istria nel periodo tra le due guerre mondiali (1926-1943) // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

5. Duraković, Lada.
Ideology and Musical Life - Example of Pula from 1926. to 1952. // .
(predavanje,sažetak).

6. Duraković, Lada.
Ideology and Musical Life - Example of Pula from 1926. to 1952. // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Duraković Lada.
Glazbeno školstvo u Puli (1945. - 1952.) // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Duraković Lada.
Glazbeno-scenske izvedbe u pulskom kazalištu “ Ciscutti” u tridesetim godinama dvadesetog stoljeća // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Duraković Lada.
Ideologija i glazbeni život - Primjer Pule od 1945. do 1966 / doktorska disertacija.
Pula : Filozofski fakultet, 5.11. 2007., 265 str. Voditelj: Maticka, Marijan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Duraković Lada.
Pulski glazbeni život u razdoblju fašističke diktature 1926.- 1943. / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.03. 2002, 218 str. Voditelj: Maticka, Marijan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Duraković, Lada.
Pula - grad harmonike i harmonikaša, 2014. (predgovor).

2. Duraković, Lada.
Grove music/Oxford music lexicon online- 3 enciklopedijske natuknice: glazba u Istri, 2014. (enciklopedijska natuknica).

3. Duraković, Lada.
Zvuci Istre/Suoni d'Istria, 2014. (audio/video zapis).

4. Duraković, Lada.
Glazba narodu! : pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966., 2013. (katalog).

5. Duraković, Lada.
Krasna zemljo XIIxII, 2013. (audio/video zapis).

6. Matošević, Andrea; Duraković, Lada.
Uvodna riječ urednika, 2013. (uvodnik).

7. Duraković, Lada; Leverić Špoljarić, Nataša.
Drugi međunarodni simpozij glazbenih pedagog glazbena nastava i nastavna tehnologija : mogućnosti i ograničenja, 2012. (izvješće).

8. Duraković, Lada.
Istarska enciklopedija, 49 natuknica, 2005. (enciklopedijska natuknica).