LADA DURAKOVIĆ:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Lada Duraković

Zvanje: izvanredni profesor

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski