Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u potpunosti prihvaća inicijativu Europske komisije te preporuke i načela Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača.

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača su dokumenti od iznimne važnosti koji će pridonijeti zapošljavanju visokokvalificiranih istraživača te pridonijeti uspostavi motivirajuće radne okoline za istraživače.

Lokalna kontakt točka (LCP Euraxess):

Dokumenti vezani uz implementaciju Povelje i Kodeksa

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača (engleski) (298.44 kb) 

Deklaracija o pristupanju (242.6 kb) 

Rezultati on-line istraživanja o implementaciji načela Povelje i Kodeksa (233.57 kb) 

Rezultati on-line istraživanja o implementaciji načela Povelje i Kodeksa (engleski) (239.44 kb) 

Interna analiza strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa(240.61 kb) 

Interna analiza strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa (engleski) (213.62 kb) 

Akcijski plan (204.59 kb) 

Akcijski plan (engleski) (185.14 kb) 

Self-assessment (180.23 kb) 

Activity plan - revised (518.3 kb) 

 

A Foreign Researcher's Guide to Croatia