Upute za odlazne studente u svrhu studijskog boravka

Obveze studenta prije odlaska na mobilnost

 1. Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Puli nominira studente na strana Sveučilišta i to za zimski semestar do 15.06. tekuće akademske godine, a za ljetni semestar do 15.11. tekuće akademske godine;
 2. Nakon nominacije studenta i prije odlaska na mobilnost student se informira na mrežnim stranicama Sveučilišta na koje odlazi o rokovima za prijavu i potrebnoj dokumentaciji za slanje;
 3. Potrebnu dokumentaciju student šalje samostalno na strano Sveučilište;
 4. Student treba zatražiti Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO karticu) u nadležnom uredu HZZO-a;
 5. Student je obavezan popuniti Ugovor o učenju (Learning Agreement) i dostaviti ga u Ured za međunarodnu suradnju sa pripadajućim potpisima na dijelu „Before the Mobility“;
 6. Student prima na e-mail adresu Ugovor sa financiranjem sa Sveučilištem u Puli koji je obavezan popuniti i vlastoručno potpisati;
 7. Student mora prije odlaska na mobilnost upisati novi semestar na Sveučilištu u Puli;
 8. Student će prije odlaska na mobilnost primiti email obavijest za on-line jezičnu procjenu poznavanja jezika mobilnosti;
 9. Obavljena jezična procjena preduvjet je za odlazak na mobilnost;
 10. Student stječe pravo na isplatu financijske potpore uz dostavljenu EKZO karticu, obavljenu online jezičnu procjenu i uredno popunjen i potpisan Ugovor o učenju (Learning Agreement);
 • Student mora čuvati originalnu dokumentaciju, dok preslike može dostaviti mailom (skenirane), osobno ili poslati preslike poštom.
 • Isplata se vrši u kunama na žiro račun naveden u ugovoru o financiranju, 80% prije odlaska i 20% po povratku s mobilnosti.

Obveze tijekom mobilnosti

 • Izmjene kolegija student treba prethodno dogovoriti s ECTS povjerenikom na matičnom Odjelu te unijeti u Erasmus+ ugovor o studiranju (tzv. Learning agreement for studies) u roku od 5 tjedana od početka mobilnosti. Izmjene moraju biti potpisane, a prihvatljiv je i skenirani potpis;
 • Potrebno je ostvariti ugovoreno trajanje mobilnosti (datumi navedeni u ugovoru o financiranju između studenta i Sveučilišta), a o eventualnim izmjenama trajanja mobilnosti na vrijeme obavijestiti Ured za međunarodnu suradnju;
 • Prije odlaska student treba zatražiti od inozemnog Erasmus+ koordinatora da ispuni dio ugovora o studiranju koji se odnosi na završetak mobilnosti (dio After the mobility) gdje mora navesti datume mobilnosti te ostvarene ocjene i ECTS bodove. Kod nekih inozemnih sveučilišta izdavanje navedenog dokumenta može kasniti i dokument može biti poslan naknadno.

Obveze po povratku s mobilnosti

 • Student će primiti email poziv za ispunjavanje online završnog izvješća;
 • Prije isteka mobilnosti student će primiti email poziv za obavljanje on-line jezične procjene kojoj je svrha procijeniti znanje jezika koje je student stekao tijekom mobilnosti u odnosu na prvu procjenu;
 • Student mora dostaviti Uredu za međunarodnu suradnju dio ugovora o studiranju koji se odnosi na završetak mobilnosti – After the Mobility - Recognition document – koji sadrži popis kolegija i ostvarenih ECTS-a te datume početka i završetka mobilnosti;
 • Dostavljeni dokument je preduvjet za isplatu preostalih 20% iznosa financijske potpore;
 • Student upisuje ostvarene kolegije u studentskoj referadi.

Datoteke za preuzimanje