Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Vrjednovanje novih studijskih programa

Prilikom osmišljavanja i predlaganja novih studijskih programa potrebno je:

  • promišljati o njihovoj usklađenosti s misijom, vizijom i strateškim ciljevima Sveučilišta, potrebama okruženja u kojem će se programi izvoditi, i raspoloživim kapacitetima za njegovo izvođenje,
  • izraditi studiju o opravdanosti izvođenja studijskoga programa u skladu sa strateškim dokumentom Mreže visokih učilišta i studijskih programa u Republici Hrvatskoj
  • uskladiti program sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
  • osigurati usporedivost navedenih programa s programima koji se nude u bližem i daljnjem okruženju, uzimajući u obzirom preporuke brojnih zainteresiranih strana,
  • u njegovo stvaranje uključiti sve koji će ga izvoditi i podupirati, ali i sve ostale koji u njemu imaju interese.

U svrhu formaliziranja cjelokupnog procesa pri Sveučilištu, izrađen je Pravilnik o vrjednovanju obrazovnih programa Sveučilišta kojim se definira procedura pri izradi novih studijskih programa i izmjeni/dopuni postojećih.

Sastavni dio Pravilnika predstavljaju sljedeći obrasci: 


Kronologija osnivanja studijskih programa