Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odbori, vijeća i povjerenstva

Glavni odbor za kvalitetu

Mandat: od 1. ožujka 2020. godine do 28. veljače 2022. godine

 1. dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 2. izv. prof. dr.s c. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 3. doc. dr. sc. Tanja Habrle, predstavnikca Fakulteta za talijanske, interdisciplinarne i kulturološke studije u Puli
 4. doc. dr. sc. Emina Pustijanac, predstavnica Odjela za prirodne i zdravstvene studije
 5. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 6. doc. art. Ivan Šverko, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 7. prof. dr. sc. Bernard Franković, predstavnik Odjela za tehničke studije
 8. izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 9. doc. dr. sc. Mihovil Dabo, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 10. dr. sc. Bruno Dobrić , predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli
 11. Dragana Belas, predstavnica Studentskog centra Pula
 12. Vesna Mijatović, dipl. iur., predstavnica nenastavnog osoblja
 13. Kristian Bošnjak, predstavnik Studentskog zbora
 14. Ines Pruginić, predstavnica Studentskog zbora

Odbor za financijsko poslovanje

Mandat: od 15. veljače 2022. godine do 15. veljače 2024. godine

 1. prof. dr. sc. Alfio Barbieri, prorektor za upravljanje resursima
 2. prof. dr. sc. Robert Zenzerović, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 3. doc. dr. sc. Siniša Miličić, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 4. izv. prof. art. Domeniko Briški, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 5. izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić, predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 6. prof. dr. sc. Nevio Šetić, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 7. doc. dr. sc. Lorena Lazarić, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 8. doc. dr. Irena Hrstić, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 9. Ruža Šutalo, dipl. knjižničarka, predstavnica Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za izdavačku djelatnost

Mandat: od 16. studenog 2021. do 16. studenog 2025.

 1. izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli
 2. izv. prof. dr. sc. Kristina Riman, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 3. doc. dr. sc. Petra Burić, predstavnica Fakulteta za prirodne znanosti u Puli
 4. doc. dr. sc. Siniša Sovilj, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 5. doc. art. Sofija Cingula predstavnica Muzičke akademije u Puli
 6. prof. dr. sc. Bernard Franković, predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 7. izv. prof. dr. sc. Blaienka Martinović, predstavnica Filozofskog fakulteta u Puli
 8. prof. dr. sc. Damir Vrbanec; predstavnik Medicinskog fakulteta u Puli
 9. Robert Stanojević, predstavnik Sveučilišne knjižnice u Puli

Odbor za nastavu i studente

Mandat: od 30. ožujka 2022. godine do 29. ožujka 2024. godine

 1. izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
 2. izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
 3. izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 4. doc. dr. sc. Emina Pustijanac, predstavnica Fakulteta za prirodne znanosti u Puli
 5. prof. dr. sc. Dragica Bobinac, predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 6. izv. prof. dr. sc. Lada Duraković, predstavnica Muzičke akademije u Puli
 7. doc. dr. sc. Nicoletta Saulig, predstavnica Tehničkog fakulteta u Puli
 8. doc. dr. sc. Siniša Miličić, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 9. izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, predstavnica Filozofskog fakulteta u Puli
 10. Nikša Minić, predstavnik Ureda za studente i obrazovne programe
 11. Petra Peharec, studentica
 12. Dino Glavić, student

Odbor za znanstveni i umjetnički rad

Mandat: od 22. prosinca 2020. do 22. prosinca 2024. godine

 1. prof. dr. sc. Marinko Škare, prorektor za istraživanje, umjetnost i suradnju
 2. doc. dr. sc. Ines Kovačić, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanost u Puli
 3. doc. dr. sc. Nataša Urošević, predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli
 4. doc. dr. sc. Paolo Paliaga, predstavnik Fakulteta prirodnih znanosti u Puli
 5. prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, predstavnica Tehničkog fakulteta u Puli
 6. prof. dr. sc. Manuel Benazić, predstavnik Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» u Puli
 7. izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 8. izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 9. prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić, predstavnik Medicinskog fakulteta u Puli
 10. doc. art. Franko Božac, predstavnik Muzičke akademije u Puli
 11. nives Franić, predstavnica Sveučilišne knjižnice u Puli
 12. izv. prof. sc. Mauro Dujmović, predstavnik ostalih znanstvenih područja.

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

Mandat: od 22. prosinca 2020. do 22. prosinca 2024. godine

 1. prof. dr. sc. Ines Kersan Škabić, voditeljica Ureda za akademsko priznavanje u Puli
 2. dr. sc. Moira Buršić, predstavnica Fakulteta prirodnih znanosti u Puli
 3. doc. dr. sc. Goran Oreški, predstavnik Fakulteta informatike u Puli
 4. Vesna Ivanović Ocwirk, v. pred. Predstavnica Muzičke akademije u Puli
 5. Marieta Djaković, v. pred., predstavnica Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i
  kulturološke studije u Puli
 6. izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar, predstavnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli
 7. dr. sc. Damir Karabaić, pred., predstavnik Tehničkog fakulteta u Puli
 8. doc. dr. sc. Marina Diković, predstavnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Puli
 9. Dijana Majstorović, v. pred., predstavnica Medicinskog fakulteta u Puli
 10. izv. prof. dr. sc. Igor Duda, predstavnik Filozofskog fakulteta u Puli
 11. Vesna Mijatović, dipl. iur. glavna tajnica Sveučilišta

Stegovno povjerenstvo

Mandat: od 22. prosinca 2020. do 21. prosinca 2022. godine

 1. doc. dr. sc. Oliver Radolović
 2. doc. dr. sc. Siniša Miličić
 3. Đeni Zuliani, v. pred.
 4. Mirko Filipović, student
 5. Biljana Macanović, mag. iur.

Zamjenici članova stegovnog povjerenstva

 1. doc. dr. sc. Maurizio Levak
 2. mr. art. Elda Krajcar Percan
 3. Sunčana Tuksar, v. pred.
 4. Denis Prenkaj, student
 5. Greta Terma, dipl. iur.

Povjerenstvo za procjenu etičnosti

 1. izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić
 2. izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
 3. doc. dr. sc. Marlena Plavšić