Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/222), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici Sveučilišta iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22) ili  s njima povezane osobe sukladno Članku 77. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), u sukobu interesa:

  • ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Flaciusova 1, Pula, OIB:77553867416
  • MONTONE & CO d.o.o., Ulica Katalinića Jeretova 38, Pula, OIB:72911149157
  • SVIJET BILJAKA d.o.o., Ulica Antonio Smareglia 65, Vodnjan, OIB:13272136326
  • "FREDI" Zlatarsko-filigranski obrt i trgovina, Pula, Istarska 22, vl. Alfredo Čuperjani, OIB:62629384875
  • VALAMAR RIVIERA d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, OIB:36201212847
  • I.Q.M. d.o.o., Zagrebačka 1, Poreč, OIB:33915034893
  • ODBOJKAŠKI KLUB PULA, Trg Kralja Tomislava 7, Pula, OIB:36177593777
  • Nogometni klub ISTRA 1961 s.d.d., Ulica Mate Balote 11 - Via Mate Balota 11, Pula, OIB:39939521507
  • CANISTRA j.d.o.o., Ulica Plekuti - Via Plecuti 53, Šišan (Općina Ližnjan), OIB:61003088687

Repozitorij