ŠANEL GABERŠČEK DESPIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Šanel Gaberšček Despić, dipl. oec.

Zvanje: stručni suradnik

Lokacija:
kabinet 25, Preradovićeva 1/1 (zgrada FET-a)
Telefon:
052/377-068
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Ured za strateško planiranje i osiguravanje kvalitete