Održivi turizam unutrašnje Istre

Sažetak

U knjizi je provedena analiza održivog turizma na prostoru 24 općine i grada unutrašnje Istre. Naglo povećanje turističkog prometa u posljednjih deset godina moglo bi prouzročiti negativne posljedice na prirodne, antropogene i fizionomske sastavnice krajolika regije. Analiza je uključila 14 abiotičko-ekoloških, ekonomsko-turističkih i sociokulturnih kvantitativnih indikatora kojim se pratio utjecaj turizma na prirodnu osnovu, stanovništvo i gospodarstvo. Osim ovih indikatora, u analizi se koristilo anketiranje lokalnog stanovništva i turističkih poduzetnika te intervjuiranje stručnih osoba iz turističkih zajednica, lokalne samouprave i specijaliziranih ustanova. Rezultati abiotičko-ekoloških indikatora udjel zaštićene prirode, potrošnja vode u turizmu, zbrinjavanje otpadnih voda i komunalnog otpada pokazao je nizak utjecaj turizma na prirodnu osnovu kao sastavnicu krajolika. Unutrašnja se Istra prema rezultatima odabranih ekonomsko-turističkih indikatora nalazi u početnoj etapi u životnom ciklusu turističke destinacije, a turizam nije prepoznat kao čimbenik ugrožavanja ostalih grana lokalnog gospodarstva. Prema sociokulturnim indikatorima kulturna baština je važan čimbenik održive turističke valorizacije, a utvrđeno je suglasje lokalnog stanovništva i turizma. Rezultati analize su u konačnici potvrdili da je unutrašnja Istra prostor koji se razvija prema načelima održivog turizma.

Izdavač: 

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Zagrebačka 30, 52100 Pula, Republika Hrvatska

Tel. 385 052 377 000, www.unipu.hr

Za izdavača: 

Prof. dr. sc. Alfio Barbieri

Recenzenti

Prof. dr. sc. Rade Knežević

Izv. prof. dr. sc. Jasmina Gržinić

Lektura

Dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

Autor fotografije na naslovnici: Doc. dr. sc. Nikola Vojnović

Podatak o izdanju

1. internetsko izdanje (mrežna publikacija)

Lokacija na mreži

Službena mrežna stranica Sveučilišta Jurja Dobrile Pula (http://www.unipu.hr)

Datum postavljanja na mrežu: srpanj 2016.

ISBN: 978-953-7320-53-9

 

Knjiga je u cjelosti dostupna za preuzimanje:


Creative Commons licenca Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 međunarodna.