KOREPETICIJA 2:
Korepeticija 2
Korepeticija 2
Šifra: 201253
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: doc. art. dr. art. Charlene Farrugia Bozac - Predavanja

mr. art. Đuro Tikvica , red. prof. art. - Auditorne vježbe
dr. art. Sandro Vešligaj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Klavir
Termini konzultacija: