PEDAGOŠKA PRAKSA NASTAVE KLAVIRA 1:
Pedagoška praksa nastave klavira 1
Pedagoška praksa nastave klavira 1
Šifra: 201250
ECTS: 3.0
Nositelji:
Izvođači: doc. art. dr. art. Charlene Farrugia Bozac - Vježbe u praktikumu
prof. mr. art. Jakša Zlatar - Vježbe u praktikumu

prof. mr. art. Jakša Zlatar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Klavir
Termini konzultacija: